Recent site activity

Nov 29, 2020, 3:45 PM St. Mary Catholic Church edited Videos
Nov 29, 2020, 3:43 PM St. Mary Catholic Church edited 2020 Homilies
Nov 29, 2020, 3:41 PM St. Mary Catholic Church edited Mass-2020-11-08
Nov 29, 2020, 3:40 PM St. Mary Catholic Church created Mass-2020-11-08
Nov 29, 2020, 3:37 PM St. Mary Catholic Church edited 2020 Homilies
Nov 28, 2020, 3:28 PM St. Mary Catholic Church attached 2020-11-29 Bulletin.pdf to Church Bulletins
Nov 28, 2020, 3:28 PM St. Mary Catholic Church attached 2020-11-29 Bulletin.pdf to Church Bulletins
Nov 22, 2020, 5:38 PM St. Mary Catholic Church edited Videos
Nov 22, 2020, 5:37 PM St. Mary Catholic Church edited 2020 Homilies
Nov 22, 2020, 3:58 PM St. Mary Catholic Church edited 2020 Homilies
Nov 22, 2020, 3:57 PM St. Mary Catholic Church edited Mass-2020-11-01
Nov 22, 2020, 3:56 PM St. Mary Catholic Church created Mass-2020-11-01
Nov 19, 2020, 6:56 AM St. Mary Catholic Church attached 2020-11-22 Bulletin.pdf to Church Bulletins
Nov 19, 2020, 6:56 AM St. Mary Catholic Church attached 2020-11-22 Bulletin.pdf to Church Bulletins
Nov 17, 2020, 6:50 AM St. Mary Catholic Church created Masses to Resume Beginning Friday, November 20.
Nov 13, 2020, 9:29 AM St. Mary Catholic Church edited No Mass For November 15 through November 27
Nov 13, 2020, 9:27 AM St. Mary Catholic Church edited No Mass For November 15 through November 27
Nov 13, 2020, 9:15 AM St. Mary Catholic Church edited No Mass For November 15 through November 27
Nov 13, 2020, 7:26 AM St. Mary Catholic Church created No Mass This weekend: November 15!
Nov 12, 2020, 5:32 AM St. Mary Catholic Church attached 2020-11-15 Bulletin.pdf to Church Bulletins
Nov 12, 2020, 5:31 AM St. Mary Catholic Church attached 2020-11-15 Bulletin.pdf to Church Bulletins
Nov 8, 2020, 7:31 PM St. Mary Catholic Church edited Videos
Nov 8, 2020, 7:30 PM St. Mary Catholic Church edited 2020 Homilies
Nov 8, 2020, 5:04 PM St. Mary Catholic Church edited 2020 Homilies
Nov 8, 2020, 5:03 PM St. Mary Catholic Church edited Mass-2020-10-25

older | newer